CÔNG NGHỆ PLASMA

Nếu như trước đây sau khi làm đẹp, nhất là thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, vết thương cần có thời gian 7 ngày (tiểu phẫu)...

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI VQ